Tarieven en vergoedingen

 • Consulten therapeutisch/EMDR/Intakegesprek van 45 min: Individueel
  88,00 per consult

 

 • Huisbezoek therapeutisch van 40 min: Individueel
  88,00 per consult (binnen Haaksbergen. Dit is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar de praktijk te komen)

 

 • Coaching/Intakegesprek van 45 min: Individueel
  117,-  per consult incl. btw

 

 • Coaching van 45 min: max 2 personen
  122,-  per consult incl. btw

 

 • Coachen van medewerker/leidinggevende/team/begeleiding bij reintegratie:
  offerte op maat

 

Indien een gemaakte afspraak niet tenminste 24 uur van tevoren telefonisch is afgezegd, wordt de gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht.
De zorgverzekering vergoed deze niet

 • Avondtarief: 6% extra
 • Intake gesprek wordt als consult in rekening gebracht
 • Tarief voor bedrijfsopdrachten:  contact  voor offerte/prijsopgaaf
 • Coaching is niet vrijgesteld van btw en wordt niet vergoed door de verzekering. Op de factuur staat de btw apart vermeld.
 • Werkzaamheden, uitgevoerd in overleg met/op verzoek van de cliënt, zoals het schrijven van een brief of verslag, worden apart gefactureerd tegen het geldende uurtarief.

Aanmelding is mogelijk via telefoon, whatssapp, email of het contactformulier.
Door de kortdurende behandeltrajecten is er geen of een korte wachtlijst. Afspraak maken

Krijg ik een vergoeding van mijn verzekering en heb ik een verwijzing nodig?

Informatie over vergoedingen (vanuit de aanvullende verzekering) staat vermeld op de website van de aangesloten beroepsogananisatie. De praktijk is aangesloten bij het NIP: Nederlands Instituut van Psychologen, de Eerstelijns Zorg Haaksbergen, de RBCZ: een koepelorganisatie voor beroepsbeoefenaren en bij de NFG: Nederlandse Federatie Gezondheidszorg- vakgroep: VPMW.
Check voor vergoeding: http://www.de-nfg.nl/vergoedingen.html

De  vergoeding  wordt via de zorgverzekeraar uitgekeerd aan de cliënt. De kosten voor de consulten komen niet ten laste van het eigen risico.

Er is geen noodzakelijke verwijzing van de huisarts nodig voor het maken een afspraak. Het kan wel prettig zijn om uw huisarts van uw situatie op de hoogte te brengen.

Tegemoetkoming in de kosten mogelijk?

Andere mogelijkheden om een tegemoetkoming in de kosten te krijgen.

Werkgever: Veel werkgevers vergoeden de therapeutische-, coachings- en reintegratie trajecten als onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket of vanuit het opleidingsbudget. Vraag er gerust naar. Uiteindelijk is het van belang dat het goed met je gaat en daar heeft je werkgever ook belang bij. Voor informatie kan contact opgenomen worden met de praktijk.

Gemeente/UWV
: indien je in een uitkeringssituatie zit, kun je met de gemeente of UWV overleggen of je een aanvraag kunt doen voor een tegemoetkoming in de kosten. Soms zijn er ook mogelijkheden via andere uitkeringsinstanties.

Aftrekpost voor de inkomstenbelasting
De consulten/begeleiding kan als aftrekpost bij de inkomstenbelasting opgevoerd worden als scholingskosten. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Neem voor vragen contact op met de belastingdienst.

Aftrekpost voor zelfstandigen
De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten. In dit geval is de BTW (21%) terug te vorderen.

De tarieven gelden voor alle consulten, ook voor de intake.
Ieder consult wordt gefactureerd op naam/namen van degene voor wie het is bestemd/aanwezig is tijdens het consult. De factuur betaal je binnen 7 dagen aan de praktijk en je zorgt zelf voor declaratie bij de verzekering indien dit van toepassing is. Indien het om een bedrijfsopdracht wordt de factuur naar de werkgever gestuurd.

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kan gebeld worden met telefoonnummer (06) 155 86 321 of via email info@holtkamp-kleine.nl. Tijdens praktijkuren of afwezigheid staat de voicemail aan. Na inspreken wordt er zo spoedig mogelijk teruggebeld..