Tarieven en vergoedingen

De hoeveelheid gesprekken is afhankelijk van de situatie, maar meestal gaat het om ongeveer 4 à 6 gesprekken.

 • Consulten therapeutisch van 45 min: Individueel
  88,00 per consult

 

 • Huisbezoek therapeutisch van 40 min: Individueel
  88,00 per consult (binnen Haaksbergen. Dit is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar de praktijk te komen)

 

 • Telefonisch consult therapeutisch van 30 min: Individueel
  50,00 per consult

 

 • Coaching van 45 min: max 2 personen
  121,-  per consult incl. btw

 

 • Coaching van 45 min: Individueel
  107,-  per consult incl. btw

 

 • Avondtarief: 6% extra

Bedrijven:  contact  voor offerte/prijsopgaaf

Niet verschijnen of afspraken die korter dan 24 uur worden afgezegd (no show) :  60,-
Voor coachingstrajecten is er een verplichting om btw in rekening te brengen

Aanmelding is mogelijk via telefoon, whatssapp, email of het contactformulier.

Door de kortdurende behandeltrajecten is er geen of een korte wachtlijst.

Krijg ik een vergoeding van mijn verzekering en heb ik een verwijzing nodig?

Informatie over vergoedingen (vanuit de aanvullende verzekering) staat vermeld op de website van de aangesloten beroepsogananisatie. De praktijk is aangesloten bij de RBCZ, een koepelorganisatie voor beroepsbeoefenaren en bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg- vakgroep: VPMW.
Check voor vergoeding: http://www.de-nfg.nl/vergoedingen.html

De  vergoeding  wordt via de zorgverzekeraar uitgekeerd aan de cliënt. De kosten voor de consulten komen niet ten laste van het eigen risico.

Er is geen noodzakelijke verwijzing van de huisarts nodig voor het maken een afspraak. Het kan wel prettig zijn om uw huisarts van uw situatie op de hoogte te brengen.

Tegemoetkoming in de kosten mogelijk?

Andere mogelijkheden om een tegemoetkoming in de kosten te krijgen.

Werkgever: Veel werkgevers vergoeden de therapie voor bijvoorbeeld een burnout. Ook coaching wordt vaak vergoed als onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket of vanuit het opleidingsbudget. Vraag er gerust naar. Uiteindelijk is het van belang dat het goed met je gaat en daar heeft je werkgever ook belang bij. Voor informatie kan contact opgenomen worden met de praktijk.

Gemeente/UWV
: indien je in een uitkeringssituatie zit, kun je met de gemeente of UWV overleggen of je een aanvraag kunt doen voor een tegemoetkoming in de kosten. Soms zijn er ook mogelijkheden via andere uitkeringsinstanties.

Aftrekpost voor de inkomstenbelasting
De consulten/begeleiding kan als aftrekpost bij de inkomstenbelasting opgevoerd worden als scholingskosten. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Neem voor vragen contact op met de belastingdienst.

Aftrekpost voor zelfstandigen
De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten. In dit geval is de BTW (21%) terug te vorderen.

De tarieven gelden voor alle consulten, ook voor de intake.
Ieder consult wordt gefactureerd op naam/namen van degene voor wie het is bestemd/aanwezig is tijdens het consult. De factuur betaal je binnen 7 dagen aan de praktijk en je zorgt zelf voor declaratie bij de verzekering indien dit van toepassing is

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kan gebeld worden met telefoonnummer (06) 155 86 321 of via email info@holtkamp-kleine.nl. Tijdens praktijkuren of afwezigheid staat de voicemail aan. Na inspreken wordt er zo spoedig mogelijk teruggebeld..