Tarieven en vergoedingen

Bij ons is mogelijk: afspraken face to face, telefonisch en via beeldbellen

Psychologische consulten (*vergoede zorg vanuit aanvullende verzekering, informeer bij zorgverzekeraar)

 • Psychologische consulten €92,00 per consult (45 min)
 • Intakegesprek  € 97,00  (45 min)

Wilt u een dubbel consult afspreken, geeft u dit dan aan bij het maken van de afspraak

Coaching relatie/onverzekerde zorg*

 • Coaching € 97,00,- per consult excl 21% btw (45 min)
 • Relationele hulp € 114,50 per consult excl 21% btw (60 min)*

*) relatie afspraak met twee personen is standaard 60 min

Wilt u een dubbel consult afspreken, geeft u dit dan aan bij het maken van de afspraak

Bedrijven

 • Coachen/begeleiding medewerker bij oa; burnout, overpannen, reintegratie, preventie verzuim, ziekte, professionalisering van medewerker/leidinggevende/team
  Vraag om een offerte op maat

Overig

 • Overige werkzaamheden, uitgevoerd op verzoek van de cliënt, zoals contact met bedrijfsarts, het schrijven van een brief of verslag, worden apart gefactureerd tegen het geldende uurtarief

Aanvullende informatie

 1. Bij no show en te late afzegging (max 48 uur tevoren afzeggen op werkdagen en alleen telefonisch)  | wordt het volledige consult in rekening gebracht.
 2. Tarief voor bedrijfsopdrachten:  contact  voor offerte/prijsopgaaf
 3. Vergoeding van een therapeutische behandeling in deze praktijk wordt mogelijk deels vergoed via de aanvullende verzekering: raadpleeg hiervoor via de NFG site en check je  verzekering
 4. Op de factuur staat de btw apart vermeld voor relatiegespekken en coaching.

De tarieven gelden voor alle consulten, ook voor de intake.
Ieder consult wordt gefactureerd op naam van degene voor wie het is bestemd is. De factuur betaal je binnen 7 dagen aan de praktijk en je zorgt zelf voor declaratie bij de verzekering indien dit van toepassing is. Indien het om een bedrijfsopdracht gaat wordt de factuur naar de werkgever gestuurd.

Voor meer informatie kun je bellen met telefoonnummer (06) 155 86 321. Tijdens praktijkuren of afwezigheid staat de voicemail aan. Na inspreken wordt er zo spoedig mogelijk teruggebeld.
Ook is info op te vragen via het contactformulier of je kunt je meteen aanmelden voor een intakegesprek via het aanmeldingsformulier.

__________

* Gedeeltelijk verzekerde zorg / Onverzekerde zorg

Om uit de basisverzekering bij een psycholoog de behandeling vergoed te krijgen moet er een DSM-V psychische stoornis gediagnosticeerd worden . De behandeling valt dan onder de vergoeding van de basisverzekering. Dit is verzekerde zorg waarbij eerst de eigen bijdrage van 385,- euro aangesproken dient te worden als deze nog niet gebruikt is. Er is ook een mogelijkheid om bij de praktijkondersteuner van je huisarts verzekerde hulp te krijgen, vraag je huisarts om advies bij jouw probleem en vraag waar je het best naar toe verwezen kunt worden gezien de ernst van je hulpvraag.

Als er geen sprake is van een DSM V psychische stoornis wordt geen vergoeding meer vanuit de basisverzekering gegeven en val je mogelijk onder de aanvullende verzekering, onverzekerde zorg. Je kunt overleggen of je werkgever je mogelijk een vergoeding kan toekennen. Denk bij aanvullende of onverzekerde zorg bv aan gedragsproblemen, rouwverwerking, burn-out, overspannenheid, relatieproblemen, levensfase problemen, communicatieproblemen, arbeidsgerelateerde problemen en psychosociale hulp. Vraag gerust om informatie als je hierover een vraag hebt.

In onze praktijk werken we niet met vergoedingen vanuit de basiszorg. Onze wachtlijst kunnen we om die reden dan ook kort houden. In onze praktijk wordt je niet gediagnosticeerd in verband met een vergoeding voor een zorgverzekering. Het kan zijn dat er wel testen worden afgenomen, deze zijn voor bepaling ernst van de problematiek en worden met je besproken. Er zijn in onze praktijk geen aantallen behandelingen waar je aan vast zit, we doen dit altijd in overleg. Het is mogelijk aanspraak te kunnen maken op een aanvullende verzekering en dit gaat dit niet ten laste van je eigen zorgbijdrage. Check hiervoor jouw verzekering. Er worden hiervoor geen gegevens aan je zorgverzekering doorgegeven.

Na het intakegesprek geven we advies hoeveel gesprekken er mogelijk nodig zijn. Ook vervolggesprekken zijn na een periode van afwezigheid bij ons snel weer op te pakken zonder verwijzing of tussenkomst van huisarts of ziektekostenverzekering. Je kunt meestal binnen een maand een afspraak maken voor zowel een intakegesprek als de start van het behandeltraject.

Je betaalt de factuur van het consult aan de praktijk en je kunt, indien mogelijk,  zelf declareren vanuit je aanvullende zorgverzekering. Je kunt dit checken bij je verzekering.

De hulp die je krijgt komt van onze professionals, onze (toegepaste- en basis) psychologen, die in onze praktijk werkzaam zijn en hebben jarenlange ervaring. We anticiperen op maat op je situatie,  je staat voor ons centraal met je hulpvraag en wie zien je als de mens die je bent. 

Het behandelvoorstel wordt met jou afgestemd. We bespreken met je wat het best toepasbaar is en stemmen dit ook regelmatig met je af. De huisarts kan wel of niet worden ingelicht, afhankelijk van je eigen keuze. Er wordt bij ons geen protocol gehanteerd. We staan wel achter een goede samenwerking met huis- en bedrijfsartsen en eventueel betrokken zorgverleners. Het kan prettig zijn om de huisarts op de hoogte te brengen van je situatie daar deze coordinerend is over je gezondheid. We zullen je voor intercollegiaal overleg altijd toestemming vragen. 

____________

Krijg ik een vergoeding van mijn aanvullende verzekering (hiervoor heb ik geen verwijzing nodig)

Informatie over vergoedingen (vanuit de aanvullende verzekering) staat vermeld op de website van de aangesloten beroepsogananisatie. De praktijk is aangesloten bij, de RBCZ: een koepelorganisatie voor beroepsbeoefenaren (reg nr 809272R) en bij de NFG: Nederlandse Federatie Gezondheidszorg- vakgroep: VPMW (reg nr 206276361) en de Eerstelijns Zorg Haaksbergen.

Check op de link voor vergoeding: vergoedingsmogelijkheden vanuit de zorgverzekeraar
De  vergoeding  wordt via de zorgverzekeraar uitgekeerd aan de cliënt. De kosten voor de consulten komen niet ten laste van het eigen risico.

Er is geen noodzakelijke verwijzing van de huisarts nodig voor het maken een afspraak. Het kan wel prettig zijn om je huisarts van je situatie op de hoogte te brengen.

Tegemoetkoming in de kosten mogelijk?

Andere mogelijkheden om een tegemoetkoming in de kosten te krijgen.

Werkgever: Veel werkgevers vergoeden de therapeutische-, coachings- en reintegratie trajecten als onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket of vanuit het opleidingsbudget. Vraag er gerust naar. Uiteindelijk is het van belang dat het goed met je gaat en daar heeft je werkgever ook belang bij. Voor informatie kan contact opgenomen worden met de praktijk

Aftrekpost voor de inkomstenbelasting
De consulten/begeleiding kan als aftrekpost bij de inkomstenbelasting opgevoerd worden als scholingskosten. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Neem voor vragen contact op met de belastingdienst.

Aftrekpost voor zelfstandigen
De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten. In dit geval is de BTW (21%) terug te vorderen.

Call Now ButtonNeem contact op