Tarieven en vergoedingen

Psychologische consulten zijn mogelijk: online (via beeldtelefoon), telefonisch of face to face in de praktijk.
Momenteel gaat onze voorkeur uit naar telefonische consulten of via beeldtelefoon.

Therapeutische consulten (vergoede zorg vanuit aanvullende verzekering, informeer bij uw verzekering)

 • Therapeutische consulten 90,00 per consult (45 min)
 • Intakegesprek  € 95,00  (45 min) Deze dient per pinbetaling te worden voldaan

Coaching / Relatietherapie / werkgerelateerde zorg (niet vergoede zorg, met uitzondering van zorgverzekering CZ)

 • Individuele coaching/relatie/werkproblematiek € 96,95,- per consult excl 21% btw (45 min)
 • Relatietherapie met twee personen € 112,50,  per consult  excl 21% btw (60 min)

Bedrijven

 • Coachen/begeleiding medewerker bij oa; burnout, overpannen, reintegratie, verzuim, ziekte, professionalisering van medewerker/leidinggevende/team
  Offerte op maat

Overig

 • Overige werkzaamheden, uitgevoerd op verzoek van de cliënt, zoals contact met bedrijfsarts, het schrijven van een brief of verslag, worden apart gefactureerd tegen het geldende uurtarief

Aanvullende informatie

 • No show en te late afzegging (max 24 uur tevoren afzeggen op werkdagen en alleen telefonisch)  | Gereserveerde tijd behandelaar plus administratiekosten € 60,- per afzegging. De zorgverzekering vergoed deze niet
 • Avondconsult incidenteel: 6% extra over het geldende tarief
 • Tarief voor bedrijfsopdrachten:  contact  voor offerte/prijsopgaaf
 • Vergoeding therapeutische behandelingen: check hiervoor uw verzekering:
 • Op de factuur staat de btw apart vermeld voor relatiegespekken en coaching.

Aanmelding is mogelijk via telefoon, whatssapp, email of het contactformulier.
Door de kortdurende behandeltrajecten is er geen of een korte wachtlijst. Afspraak maken

Krijg ik een vergoeding van mijn verzekering en heb ik een verwijzing nodig?

Informatie over vergoedingen (vanuit de aanvullende verzekering) staat vermeld op de website van de aangesloten beroepsogananisatie. De praktijk is aangesloten bij, de RBCZ: een koepelorganisatie voor beroepsbeoefenaren (reg nr 809272R) en bij de NFG: Nederlandse Federatie Gezondheidszorg- vakgroep: VPMW (reg nr 206276361) en de Eerstelijns Zorg Haaksbergen.

Check op de link voor vergoeding: http://www.de-nfg.nl/vergoedingen.html
De  vergoeding  wordt via de zorgverzekeraar uitgekeerd aan de cliënt. De kosten voor de consulten komen niet ten laste van het eigen risico.

Er is geen noodzakelijke verwijzing van de huisarts nodig voor het maken een afspraak. Het kan wel prettig zijn om uw huisarts van uw situatie op de hoogte te brengen.

Tegemoetkoming in de kosten mogelijk?

Andere mogelijkheden om een tegemoetkoming in de kosten te krijgen.

Werkgever: Veel werkgevers vergoeden de therapeutische-, coachings- en reintegratie trajecten als onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket of vanuit het opleidingsbudget. Vraag er gerust naar. Uiteindelijk is het van belang dat het goed met je gaat en daar heeft je werkgever ook belang bij. Voor informatie kan contact opgenomen worden met de praktijk.

Gemeente/UWV
: Ook kun je informeren bij de gemeente naar de vergoedingen vanuit de WMO of PGB (persoonsgebonden budget). Soms zijn er ook mogelijkheden via andere uitkeringsinstanties of uw werkgever. je in een uitkeringssituatie zit, kun je met de gemeente of UWV overleggen of je een aanvraag kunt doen voor een tegemoetkoming in de kosten.

Aftrekpost voor de inkomstenbelasting
De consulten/begeleiding kan als aftrekpost bij de inkomstenbelasting opgevoerd worden als scholingskosten. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Neem voor vragen contact op met de belastingdienst.

Aftrekpost voor zelfstandigen
De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten. In dit geval is de BTW (21%) terug te vorderen.

De tarieven gelden voor alle consulten, ook voor de intake.
Ieder consult wordt gefactureerd op naam/namen van degene voor wie het is bestemd/aanwezig is tijdens het consult. De factuur betaal je per pinbetaling of binnen 7 dagen aan de praktijk en je zorgt zelf voor declaratie bij de verzekering indien dit van toepassing is. Indien het om een bedrijfsopdracht wordt de factuur naar de werkgever gestuurd.

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kan gebeld worden met telefoonnummer (06) 155 86 321, via het contactformulier, via email info@holtkamp-kleine.nl of via WhatsApp. Tijdens praktijkuren of afwezigheid staat de voicemail aan. Na inspreken wordt er zo spoedig mogelijk teruggebeld..

Neem contact op