Burnout voorkomen

Bij een Burn-out merk je dat de motor niet meer goed loopt, wat de nodige frustratie en radeloosheid met zich mee kan brengen en soms zelfs depressieve klachten. Goedbedoelde adviezen van de mensen om je heen kunnen het gevoel van machteloosheid juist vergroten waarmee je de klachten in stand kunt houden of zelfs kunt verergeren.
 Bij een Burnout gaat het om een uitputtingsreactie waarin het nodig is om een andere mindset in je gedrag aan te leren waarop je op een eerlijke manier naar jezelf en naar je omgeving leert kijken. Op wilskracht herstellen zal je niet brengen wat je nodig hebt, maar zal je eerder het omgekeerde geven. Je handelen zal moeten veranderen om ook na je herstel een volgende burnout te voorkomen. Belangrijk is om in je herstelperiode te leren wat je wel en niet van jezelf mag verwachten zodat je herstel zich kan optimaliseren.

Er zijn meerdere fasen van burn-out en deze benaderen we stap voor stap. In welke omstandigheden verkeer je, hoe ben jij en hoe reageer jij als persoon, wat heb je nodig om te veranderen en om niet terug te vallen. Deze onderwerpen krijgen de nodige aandacht tijdens de behandeling om een goed beeld te krijgen. We benaderen deze stap voor stap en diepen deze uit want belangrijk is dat je eerst goed herstelt voordat je je energie in veranderingen kunt steken. We werken naar een geslaagde re-integratie of werkhervatting toe waarin tijdens dit proces diverse thema’s aan de orde komen die op ieder persoonlijk worden afgestemd.

Er is een verschil tussen een burnout en overspannenheid. 
Bij overspannenheid ben je al een tijd te ver gegaan en ervaar je toenemende stressklachten, maar van volledige uitputting is nog geen sprake. Bij een Burn-out ervaar je volledige uitputting, cynisme, verminderde betrokkenheid bij het werk, afvlakking, toenemend gevoel van frustratie en gevoel van falen.
Op tijd maatregelen nemen is een vereiste om niet in een burn-out terecht te komen. Bij de behandeling wordt aandacht gegeven aan de omstandigheden en je functioneren die een rol spelen.

Praktijk Holtkamp-Kleine biedt individueel maar ook in samenwerking met fysiotherapie een traject aan voor herstel. Een combinatie waarin een multidisciplinaire aanpak gebundeld wordt geeft uitstekende resultaten. Er wordt binnen beide trajecten gewerkt aan de verhoging van zowel de mentale als de fysieke belastbaarheid. 

Bel gerust voor vrijblijvende informatie of voor een afspraak. Klik hiervoor op contact.

Call Now ButtonNeem contact op