Informatie voor bedrijven

Praktijk Holtkamp-Kleine helpt werkgevers en werknemers zo optimaal mogelijk gebruik te maken van hun capaciteit en potentieel. We geven advies en begeleiding bij persoonlijke en personele ontwikkeling en werken aan het verhogen van motivatie, vitaliteit en productiviteit.  We bieden hulp bij persoonlijke en arbeidsgerelateerde problemen. We helpen ziekteverzuim te voorkomen en te behandelen zoals burn-out, psychische en fysieke klachten en gedragsproblemen. Met toestemming van de cliënt kan samengewerkt worden met de werkgever en advies worden gegeven met betrekking tot re-integratie of verzuimpreventie eventueel in overleg met de bedrijfsarts.

Er wordt niet alleen gekeken naar probleemsituaties maar ook naar ontwikkelmogelijkheden.  In veel gevallen is het noodzakelijk om een positieve verandering teweeg te brengen waarbij gebruik wordt gemaakt van psychologische inzichten en technieken.  Bij de intake wordt de hulpvraag goed in kaart gebracht en een voorstel gedaan voor een traject in zowel het geval van een persoonljke- als een bedrijfsmatige hulpvraag.

Holtkamp-Kleine heeft meerdere onderzoeken gedaan om psychische  en werkgerelateerde klachten te voorkomen, persoonlijke- en werkgerelateerde situaties te verbeteren,  prestaties te verhogen, ziekteverzuim te voorkomen, reintegratie te begeleiden en psychische en fysieke gezondheid te bevorderen. Veel mensen ervaren werkgerelateerde psychische klachten en dit vormt dan ook de meest voorkomende beroepsziekte in ons land wat hoge kosten met zich mee brengt.

Het voorkomen en terugdringen van stress en ziekteverzuim is een van de moeilijkste uitdagingen binnen een bedrijf. Een voorbeeld van een uitdaging is het verbeteren van de communicatie met collega’s en het verbeteren van assertiviteit en vastgewortelde gedragspatronen. Als er tijdens een sessie een klacht blijkt te zijn of een onderliggend probleem die verder reikt dan de arbeidssetting wordt dit meteen aangepakt.

Holtkamp-Kleine is lid van een beroepsvereniging en een koepelorganisatie en heeft een geheimhoudingsplicht. Die geheimhouding mag slechts geschonden worden in heel uitzonderlijke gevallen. Niemand hoeft bang te zijn dat vertrouwelijke informatie die je niet kwijt wilt bij een werkgever terecht komt.

Praktijk Holtkamp-Kleine heeft vestigingen in Haaksbergen en Enschede en werkt voor bedrijven door heel Nederland.

Neem rustig contact op voor een vrijblijvend gesprek zodat we wensen en vragen kunnen doorspreken.  Bellen is mogelijk of neem 
contact op via de mail.

Neem contact op