Aanbevelingen van bedrijven

TvG, arts

“In een ingewikkeld re-integratie vraagstuk heb ik nauw samengewerkt aan het vinden van de oplossing, Corinne als psycholoog en coach en ik als arbo-arts. Het resultaat: een duurzame werkhervatting voor meneer in ander werk. Voor zowel werkgever als werknemer de perfecte oplossing. Een resultaat dat met name te danken is aan de effectieve en vernieuwende aanpak van Corinne”

Directie en HR manager

Graag spreken wij onze dank uit voor jouw passionele inzet in een bijzonder lastige casus.

Meerdere disciplines hebben zich aan deze casus gewaagd echter zonder enigerlei resultaat. Voor ons een reden het nog meer te waarderen wat jij voor eindresultaat hebt weten te realiseren. Het inlevingsvermogen, jouw eigen werkervaring als ook het doorpakken op het juiste moment en het innemen van een juiste positie met een goed luisterend oor zijn o.i. de ingrediënten die jou onderscheiden en je zo succesvol maken.

Dank nogmaals en enorm veel succes.
H te A

RO alg. manager at PITTwente

Tijdens de kennismaking met Corinne bemerkte ik een gedreven persoon met een groot hart voor hetgeen ze doet. Toen we later met elkaar gingen werken, heb ik haar ervaren als een betrouwbare, betrokken professional met een flexibele, pro actieve houding waar niet tevergeefs een beroep op is gedaan tot dusver. Ze verricht maatwerk en is hierin recht door zee en vooral doeltreffend.

JD Account Manager

Heb Corinne leren kennen als een gedreven iemand. Zij kan goed kan luisteren en wil zich onderscheiden van de standaard. Zij gaat voor maatwerk en kijkt waar mogelijkheden en uitdagingen liggen om doelen te bereiken. Ze heeft zorg voor mens en bedrijf (mooie volgorde) Ze zet haar deskundigheid in op een persoonlijke manier voor iedereen die het nodig heeft gebruiken. Van harte aanbevolen.

TvB at SCN

Corinne is een gedegen, zorgvuldige en ervaren therapeut. Ze heeft een warme betrokken en professionele houding, is zeer zorgvuldig, empathisch en uitermate bekwaam in haar vakgebied.

WS Directeur

Ik ken Corinne als een zeer gedreven persoon die goed weet wat ze wil. Ze is betrouwbaar, zeer correct en kan goed luisteren. Ik heb het contact als heel prettig ervaren.

PT at University of Twente

Corinne is sociaal en open; zij kan vooral goed luisteren en observeren en heeft snel door of er bij mensen iets dwars zit. Vanuit haar open en vertrouwenwekkende houding weet zij dat ook heel goed bespreekbaar te maken. Ook kan zij mensen goed motiveren en is zij een echte team-player.

FdG at University of Twente

Corinne is een belangstellende en betrokken persoon. Voor kwesties omtrent arbo, persoonlijke en werkgerelateerde zaken is zij de eerste die ik opzoek! Ze is vervolgens in staat om voortvarend aan een oplossing te werken of ook zaken direct in perspectief te brengen. Een erg prettige gesprekspartner.

MU at SCN

Corinne is een zeer bekwame therapeut, is prettig in de omgang, deskundig en tegelijkertijd heel toegankelijk.

AG Projectmanager

I worked directly for Corrine for about 4 years. She started a University wide promoter team which grew quickly to over 30 students. Corinne always welcomed new fresh ideas on how to improve activities and the performance of the team itself. She could really drive the enthousiasm and hard work of the students working for her. Together with her we professionalized and personalized all direct communications towards the “students to be” of Twente University. I really enjoyed working for her and the University.

AK, PMP Senior Manager

Her positive and can-do attitude was contagious and the group’s spirit was always high. I enjoyed very much working with Corinne and I highly recommend her.

MB at University of Twente

Corinne is a very empathic and dedicated counselor, with a keen eye for the best individual and pragmatic approach.

RV IT at University of Twente

Corinne is een warme persoonlijkheid die zich in alle openheid richt op het bereiken van de doelen van de groep of persoon waar zij mee werkt. Ze is op een betrokken wijze in staat om mensen te motiveren om de eigen kennis en vaardigheden te mobiliseren en verder te ontwikkelen. Corinne doet dit zonder dat dit als confronterend wordt ervaren en toch de eigen verantwoordelijkheid van de groep of de individu wordt aangesproken. Er wordt door haar gewerkt vanuit haar kennis en overtuiging. Ze geeft van daar uit mogelijke vervolgstappen aan, die zij persoonlijk kan begeleiden.

HP teamleider

Corinne heeft in de afgelopen jaren binnen mijn afdeling een positieve bijdrage geleverd in het creëren van een goed werkklimaat. In de afgelopen jaren zijn de medewerkers door organisatieveranderingen en –ontwikkelingen met enige regelmaat geconfronteerd met zowel inhoudelijke veranderingen in de werkzaamheden als ook fysieke veranderingen door bijv. andere samenstellingen van teams, verhuizen naar een andere locatie, hoge werkdruk, etc.
Juist in deze context heeft Corinne een positieve bijdrage geleverd door pro-actief actie te ondernemen zowel t.a.v. de teamaspecten als ook in de ondersteuning van de individuele medewerker. Ze wist daarbij vervolgens vanuit de individuele ondersteuning vaak makkelijk een brug te slaan naar algemenere aspecten en knelpunten. Op basis hiervan kwam Corinne vervolgens met adviezen en oplossingsmogelijkheden. Haar doorzettingsvermogen kwam hierbij uitstekend naar voren, doordat juist in een veranderende omgeving waarbij de eerste prioriteit veelal lag bij de aansturing van de afdelingen en bij de continuïteit in de uitvoering van de taken en minder bij, maar niet minder belangrijk, het inrichten van een goede werkomgeving. Corinne wist daarbij veelal dit onderwerp goed onder de aandacht te krijgen en resultaten te boeken.

PD directeur

In mijn functie van directeur ondersteund door Corinne Holtkamp-Kleine. De samenwerking met Corinne vind ik effectief en prettig. Wat me het meest aan Corinne opvalt is haar gedrevenheid en volharding. Vanuit haar deskundigheid inventariseert ze welke acties noodzakelijk zijn, vertaalt deze in adviezen en operationele doelen en geeft niet op tot die doelen zijn bereikt.
Corinne heeft daarbij oog voor het welzijn van de medewerkers, ze is mensgericht en communiceert op een open professionele manier. Met genoegen beveel ik haar aan voor taken gericht op het (professionele) welzijn van de medewerkers in de organisatie.

MW teamleider

Corinne Holtkamp is een betrokken medewerkster met kennis van zaken. Zij is vakkundig, legt rustig uit en heeft oog voor de individuele medewerker maar ook voor de organisatie. Zij is daarin pro-actief en inventief, ziet de belangen van de verschillende partijen en samenwerking. Ik heb de samenwerking met haar altijd zeer op prijs gesteld.

Call Now ButtonNeem contact op