Zorg voor Mens en Bedrijf

Psychische klachten veroorzaakt door privé- en/of werksituaties komen veel voor en veroorzaken ziektelast en verminderd functioneren ook zonder dat sprake is van een (zware) stoornis. Tijdig hulp bieden om hiermee om te gaan, kan het beloop van de klachten positief beïnvloeden.

We ervaren een toenemende druk op ons dagelijks leven.

Stressfactoren kunnen in hoge mate verantwoordelijk zijn voor tal van problemen. Er kan ondersteuning geboden worden in de vorm van een multidisciplinaire aanpak vanuit de reguliere zorg binnen het behandeling/begeleidingstraject.


Praktijk Holtkamp-Kleine werkt voor zowel particuliere clienten als bedrijven. Verwijsbrief is niet noodzakelijk.

Er wordt gestreefd naar een kortdurend behandeltraject 

Lees Meer

Kortdurende hulpverlening. Geen of een korte wachtlijst

Soms heb je hulp nodig voor jezelf, in je werk of in je relatie. Met of zonder verwijzing, kun je snel terecht in mijn praktijk in Haaksbergen en Enschede.

MAAK EEN AFSPRAAK

Afspraak maken kan via contactformulier, telefonisch of Whatssapp

Ik streef ernaar om binnen 24 uur een reactie terug te sturen. Meestal kun je al binnen een week terecht voor een intakegesprek.


Ervaringen van cliënten

Ervaringen van Bedrijven