Zorg voor Mens en Bedrijf

Psychische klachten veroorzaakt door privé- en/of werksituaties komen veel voor en veroorzaken ziektelast en verminderd functioneren ook zonder dat sprake is van een (zware) stoornis. Tijdig hulp bieden om hiermee om te gaan, kan het beloop van de klachten positief beïnvloeden.

Behandeling van angsten

De meest succesvolle en veelvoorkomende behandeling van angst is de EMDR-therapie

EMDR staat voor “Eye Movement Desensitization and Reprocessing” en is een zeer effectieve behandelmethode. Met EMDR kunnen ingrijpende gebeurtenis(sen), die bijvoorbeeld angsten kunnen veroorzaken,  verwerkt worden. Iedere gebeurtenis die als herinnering een blijvend negatief effect op iemands leven heeft wordt traumatisch genoemd. Heftige emoties horen bij een traumatische herinnering, ook levendige beelden en de fysieke reacties daarop.  Deze herinneringen herhalen zich keer op keer waar je flink last van kunt hebben. Zo kan een geluid dat je hoort, een geur die je ruikt of een beeld dat je ziet de beelden en de gevoelens aan die gebeurtenis weer levendig terug brengen, inclusief alle lichamelijke reacties van toen.

Tijdens de sessie zijn vaak al resultaten merkbaar. Eenvoudige angsten helen al na 2 of 3 sessies, complexe angsten, ernstige trauma’s e.d. hebben meerdere sessies nodig.


Praktijk Holtkamp-Kleine werkt voor zowel particuliere clienten als bedrijven. Verwijsbrief is niet noodzakelijk.

Er wordt gestreefd naar een kortdurend behandeltraject 

Lees Meer

Kortdurende hulpverlening. Geen of een korte wachtlijst

Soms heb je hulp nodig voor jezelf, in je werk of in je relatie. Met of zonder verwijzing, kun je snel terecht in mijn praktijk in Haaksbergen en Enschede.

MAAK EEN AFSPRAAK

Afspraak maken kan via contactformulier, telefonisch of Whatssapp

Ik streef ernaar om binnen 24 uur een reactie terug te sturen. Meestal kun je al binnen een week terecht voor een intakegesprek.


Ervaringen van cliënten

Ervaringen van Bedrijven